Rally-Raid, cunoscut și sub numele de raliu cross-country, este o formă de curse off-road pe distanțe lungi care are loc pe parcursul mai multor zile. Întrecerile pun la încercare deopotrivă abilitățile de navigație, dar și calitățile și rezistența piloților și copiloților, a riderilor sau a vehiculelor de concurs cu doua și patru roți. Durata evenimentului poate varia de la 2-3 zile, până la 15 zile pentru întreceri de tip maraton, precum Dakar Rally. În timp ce distanța totală parcursă poate fi între 600 km și peste 5.000 km, în teren variat, din care nu lipsesc elemente specifice pentru anumite competiții, între care amintim drumuri montane, forestiere, vaduri de apă și albii uscate, dune de nisip.

 

ASN: Autoritatea Sportivă Națională – Federația Română de Automobilism Sportiv

ÎNCEPUTUL EVENIMENTULUI: Evenimentul Rally Raid începe în ziua controalelor administrative.

ROADBOOK: Conține toate informațiile importante de navigație: distanțe, pasaje periculoase și instrucțiuni speciale. Informația este reprezentată de săgeți, simboluri și numere.

BULETIN (ADITIV): Un document oficial scris destinat să modifice, clarifice sau să completeze regulamentul particular al evenimentului.

BIVUAC:  Zona situată între controlul orar de sosire din etapă și controlul orar de plecare în etapa următoare în care toți concurenții se regrupează, spațiu care este localizat în caietul itinerar.

PARC DE SERVICE: Zona dedicată realizării operațiunilor de service și reparații ale vehiculelor de raliu. Spațiul este identificabil și delimitat de semnalistică specifică în itinerariu precum și în roadbook.

BRIEFING: O întâlnire în care Organizatorul furnizează informații suplimentare echipajelor participante la competiție.

COMUNICAT: Document oficial scris, cu caracter informative, care pot fi emise fie de către directorul cursei sau comisarii sportivi.

ZONE DE CONTROL: Zona dintre primul semn galben de avertizare și semn bej final cu trei dungi transversale este considerată că fiind zona de control și de parc închis. Toate aceste zone sunt specificate în Roadbook.

ZONA DE CONTROL TRECERE (CT): Este o zonă prin intermediul căreia este înregistrata trecerea prin un anumit punct.

ZONA DE CONTROL ORAR (CO): Este o zonă prin intermediul căreia este măsurat/cronometrat timpul de intrare/ieșire.

ZONA DE REGRUPARE (CR):  Este o zonă în care concurenții în cadrul unei etape sunt regrupați pentru a minimiza pe cât posibil răspândirea pe o suprafață prea mare de teren. Definirea lor ajută organizatorul în a gestiona mai eficient resursele logistice și de intervenție în cadrul unei competiții.

ZONE DE CONTROL cu LIMITARE DE VITEZĂ (CV): Zonă stabilită de către organizator în care există o limitat maximă de vitezei de deplasare.

ECHIPAJ: Un echipaj este format din maxim două persoane pentru grupele T1, T2, T3, T4, TH auto, TH SSV, iar pentru grupa T5 din minim două și cel mult patru persoane. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, oricare dintre membrii echipajul poate conduce în timpul evenimentului doar dacă acestea deține un permis internațional de conducere valabil pentru categoria din care face parte vehiculului de concurs precum și o licență sportivă valabilă pentru anul în curs.

EVENIMENT RALLY RAID: Un eveniment Rally Raid este un eveniment sportiv, al cărui itinerar acoperă teritoriul uneia sau mai multor țări.

DECIZIE: Un document emis de directorului cursei sau de comisarii sportivi ce anunța decizia acestora în urma unei anchete, audieri sau investigații.

FIA: Federația Internațională de Automobilism

FRAS: Federația Română de Automobilism Sportiv

CNRR: Campionatul Național de Rally Raid

CoNRR: Comisia Națională de Rally Raid.

PAȘAPORT TEHNIC: Un document emis de un ASN(național sau internațional) și autentificat / validat de comisarul tehnic FRAS la primul eveniment al Campionatului Național de Rally Raid (CNRR).

SFÂRȘITUL EVENIMENTULUI: Evenimentul se încheie la finalul festivității de premiere.

ETAPĂ: Fiecare zi a unui concurs, separată de următoarea de o pauză de cel puțin 8 ore.

PENALIZARE FORFETARĂ: Penalizarea exprimată în ore și minute care îi permite unui concurent să rămână în competiție chiar dacă nu a reușit să termine un sector selectiv în timpul maximal.

TIMP MAXIMAL: Timpul maxim calculat de organizator în care concurenții trebuie să încadreze pentru parcurgerea unei sector de legătură sau a unui sector selectiv.

ZONA MEDIA: O zona dedicată mass media stabilită în diverse locații.

ZONA DE NEUTRALIZARE: O zonă situată în interiorul unui sector selectiv, în care concurenții sosesc și pleacă separați de același interval de timp cronometrat la secundă. Startul în următoarea secțiune a sectorului selectiv se va realiza la timpul determinat prin adunarea timpului neutralizat la timpul de sosire a fiecărui concurent.

ORA OFICIALĂ A RALIULUI: Ora oficială a raliului va fi anunțată în Regulamentul particular a cursei. Ora recomandată pentru toți organizatorii este ora GPS.

ECHIPAJUL(MAȘINĂ) DE DESCHIDERE: Echipajul (mașina) de deschidere este vehiculul care parcurge itinerariul competiției înainte de desfășurarea acesteia pentru a se asigura că acesta poate fi parcurs și că Road Book-ul este corect.

PARCUL ÎNCHIS: Parcul închis este o zonă clar delimitată în care orice operațiune de reglare, reparare, verificare a vehiculului nu este permisă.

AJUTOR INTERZIS: Utilizarea sau primirea de către echipaj a oricăror produse fabricate lichide sau solide, piese de schimb, unelte sau echipamente altele decât cele transportate în vehiculul de competiție. În această categorie este inclus ajutorul primit de la alte persoane aflate în apropierea vehiculului de competiție altele decât pilotul, copilotul. Face excepție cazul în care acestea sunt furnizate de către reprezentat oficial al cursei sau de către alți concurenți în aceeași competiție.

PROLOG: Prologul este un primul sector selectiv de lungime scurtă care servește la stabilirea ordinii de start pentru următorul sector selectiv.

COMANDAMENTUL CURSEI: Comandamentul cursei este centrul administrativ al unei competiții. În timpul unui sector selectiv este locul unde Directorul Cursei își desfășoară activitatea.

RECUNOAȘTEREA: Reprezintă prezența unui echipaj / concurent sau a oricărei persoane aflată în legătura legătură cu concurentul sau echipajul în oricare parte a itinerariului a unui eveniment înainte de primul start.

REGRUPARE: O oprire programată de către organizator care poate fi realizată în condiția de parc închis, având un control al timpului la intrare și ieșire pentru a permite regruparea vehiculelor participante în competiție. Timpul de regrupare poate să varieze de la un echipaj la altul în funcție de momentul în care acesta ajunge în regrupare.

ECHIPA: O echipa este formată din echipaj și personalul suport (team manager și mecanici)

CARNET DE BORD: Document destinat înscrierii în ordine cronologică a vizelor diferitelor controale prevăzute pe traseu. La startul unui raliu concurenții vor primi un carnet de bord pe care vor figura timpii impuși și timpii maximi autorizați pentru parcurgerea fiecărui Sector de Legătura sau Sector Selectiv.

ZONA DE VERIFICARE TEHNICĂ: Zona destinată verificărilor tehnice ce se realizează asupra vehiculelor de competiție de către comisarii tehnici.

PUNCT DE TRECERE INTERMEDIAR: Este o zona geografică definită prin coordonate longitudine sau latitudine.

CAIETUL DE SARCINI AL ORGANIZATORULUI: Este documentul care prezintă cerințele care trebuise îndeplinite de către organizatori pentru a organiza competiții în cadrul CNRR.

SSV: Vehicul ultra ușor cu tracțiune 4×4 sau 4×2 prototip sau de serie

COEFICIENTUL: Coeficientul este valoarea cu care se înmulțesc punctele câștigate în cadrul unei etape. Coeficientul se stabilește în funcție de complexitatea și lungimea cumulativă a competiției.

SANTINELĂ: Un sistem de avertizare acustică și optică. Concurenții sunt avertizați dacă un vehicul mai rapid se apropie din spate, ceea ce ar trebui să faciliteze depășirea.